Památky a zajímavosti

Webnode

Betlémská kaple

Betlémská kaple je kaple na pražském Starém městě. Původní kaple zde byla postavena roku 1391 a byla určena pro česká kázání. Kázal zde Mistr Jan Hus a další husitští kněží. Představovala typický kazatelský prostor obdélného půdorysu s dřevěným trámovým stropem, kazatelnou a vysokými lomenými okny. Roku 1622 přešla kaple do rukou jezuitů, kteří v ní obnovili bohoslužby, ale v roce 1786 byla zrušena a záhy zbořena. Na jejím místě vyrostl činžovní dům. Novostavbu kaple provedl v polovině 20....

Břevnovský klášter - nejstarší mužský klášter v ČR

Břevnovský klášter, první mužský klášter řádu benediktinů v Čechách, založili v letech 992 - 993 pražský biskup Vojtěch a český kníže Boleslav II. Ve 13. století sem byla převezena část ostatků sv. Markéty, mučednice z doby císaře Diokleciána, která dala objektu název. Konvent s velkou knihovnou se stal významnou církevní a kulturní institucí, šířící do českých zemí kulty nových světců. Do dnešní podoby byl klášter přestavěn na počátku 18. století barokním stavitelem Kryštofem...

Celetná ulice - Praha 1

Ulice na Starém Městě spojující Staroměstské náměstí s Náměstím Republiky, jedna z nejstarších pražských ulic. Celetná ulice je významná městská ulice, která vede Starým městem pražským v městské části Praha 1 od někdejšího starého Králova dvora (dnes v těchto místech stojí Obecní dům) z dnešního náměstí Republiky od Prašné brány na Staroměstské nám. Jedná se o první část Královské cesty, která vede odtud až na Pražský hrad. Ulice má přibližně délku 400 m a...

Černínský palác

Nejvýznamnější a nejrozsáhlejší barokní palác Prahy lemuje celou západní stranu Loretánského nám., jeho průčelí je 136 m dlouhé a dosahuje výšky až 32 m. Stavbu paláce na místě několika renesančních domů zahájil roku 1669 F. Carrati na objednávku Černínů z Chudenic. Palác za svými zdy skrývá dva dvory a také rozlehlou zahradu navazující na sallu terrenu v severním průčelí. Křídla paláce uzavírají dva dvory, k severní straně přiléhá rozlehlá francouzská zahrada...

Chrám Sv. Víta

Jeden ze symbolů Prahy, patří k nejznámějším historickým objektům. Trojlodní gotická katedrála a sídlo pražského arcibiskupa. Vznikala v několika etapách, její stavba započala v r. 1344, jejími stvořiteli byli Matyáš z Arrasu a Petr Parléř. První chrám sv. Víta měl podobu rotundy a byl založen knížetem Václavem (zde leží i jeho ostatky). Bazilika se stala metropolitním chrámem až po zřízení pražského arcibiskupství.  Kromě bohoslužeb se zde odehrávaly i korunovace a zároveň se chrám stal...

1 | 2 | 3 >>