Památky a zajímavosti

Webnode

Betlémská kaple

Betlémská kaple
Betlémská kaple je kaple na pražském Starém městě. Původní kaple zde byla postavena roku 1391 a byla určena pro česká kázání. Kázal zde Mistr Jan Hus a další husitští kněží. Představovala typický kazatelský prostor obdélného půdorysu s dřevěným trámovým stropem, kazatelnou a vysokými lomenými okny....

Břevnovský klášter - nejstarší mužský klášter v ČR

Břevnovský klášter - nejstarší mužský klášter v ČR
Břevnovský klášter, první mužský klášter řádu benediktinů v Čechách, založili v letech 992 - 993 pražský biskup Vojtěch a český kníže Boleslav II. Ve 13. století sem byla převezena část ostatků sv. Markéty, mučednice z doby císaře Diokleciána, která dala objektu název. Konvent s velkou...

Celetná ulice - Praha 1

Celetná ulice - Praha 1
Ulice na Starém Městě spojující Staroměstské náměstí s Náměstím Republiky, jedna z nejstarších pražských ulic. Celetná ulice je významná městská ulice, která vede Starým městem pražským v městské části Praha 1 od někdejšího starého Králova dvora (dnes v těchto místech stojí...

Černínský palác

Černínský palác
Nejvýznamnější a nejrozsáhlejší barokní palác Prahy lemuje celou západní stranu Loretánského nám., jeho průčelí je 136 m dlouhé a dosahuje výšky až 32 m. Stavbu paláce na místě několika renesančních domů zahájil roku 1669 F. Carrati na objednávku Černínů z Chudenic. Palác za...

Chrám Sv. Víta

Chrám Sv. Víta
Jeden ze symbolů Prahy, patří k nejznámějším historickým objektům. Trojlodní gotická katedrála a sídlo pražského arcibiskupa. Vznikala v několika etapách, její stavba započala v r. 1344, jejími stvořiteli byli Matyáš z Arrasu a Petr Parléř. První chrám sv. Víta měl podobu rotundy a byl založen...

Karlův most

Karlův most
Karlův most je nejstarší stojící most přes řeku Vltavu v Praze a druhý nejstarší dochovaný most v České republice. V Čechách to byla v pořadí čtvrtá kamenná mostní stavba, po mostu Juditinu, Roudnickém a Píseckém. Karlův most nahradil předchozí Juditin most stržený roku 1342 při...

Loretánské náměstí

Loretánské náměstí
Loretánské náměstí je veřejné prostranství, které se nalézá na pražských Hradčanech v městské části Praha 1. Svůj název dostalo od Pražské Lorety, která se nachází na jeho východní straně. Západní stranu náměstí tvoří mohutná barokní budova Černínského paláce. Na severní straně...

Pražský hrad

Pražský hrad
Pražský hrad je symbolem českého státu a nejvýznamnější českou historickou a kulturní památkou. Jeden z nejrozsáhlejších hradních komplexů světa je po více než 1 000 let tradičním a jediným sídlem českých panovníků a představitelů státu i náboženským a duchovním...
Webnode
Fotolia