Památky a zajímavosti

Webnode

Betlémská kaple

Betlémská kaple je kaple na pražském Starém městě. Původní kaple zde byla postavena roku 1391 a byla určena pro česká kázání. Kázal zde Mistr Jan Hus a další husitští kněží. Představovala typický kazatelský prostor obdélného půdorysu s dřevěným trámovým stropem, kazatelnou a vysokými lomenými...

Břevnovský klášter - nejstarší mužský klášter v ČR

Břevnovský klášter, první mužský klášter řádu benediktinů v Čechách, založili v letech 992 - 993 pražský biskup Vojtěch a český kníže Boleslav II. Ve 13. století sem byla převezena část ostatků sv. Markéty, mučednice z doby císaře Diokleciána, která dala objektu název. Konvent s velkou...

Celetná ulice - Praha 1

Celetná ulice je významná městská ulice, která vede Starým městem pražským v městské části Praha 1 od někdejšího starého Králova dvora (dnes v těchto místech stojí Obecní dům) z dnešního náměstí Republiky od Prašné brány na Staroměstské nám. Jedná se o první část Královské...

Černínský palác

Nejvýznamnější a nejrozsáhlejší barokní palác Prahy lemuje celou západní stranu Loretánského nám., jeho průčelí je 136 m dlouhé a dosahuje výšky až 32 m. Stavbu paláce na místě několika renesančních domů zahájil roku 1669 F. Carrati na objednávku Černínů z Chudenic. Palác za...

Chrám Sv. Víta

Jeden ze symbolů Prahy, patří k nejznámějším historickým objektům. Trojlodní gotická katedrála a sídlo pražského arcibiskupa. Vznikala v několika etapách, její stavba započala v r. 1344, jejími stvořiteli byli Matyáš z Arrasu a Petr Parléř. První chrám sv. Víta měl podobu rotundy a byl založen...

Pražský hrad

Pražský hrad je symbolem českého státu a nejvýznamnější českou historickou a kulturní památkou. Hrad byl založen kolem r. 880 knížetem Bořivojem z rodu Přemyslovců. Guinessova kniha rekordů tvrdí, že Pražský hrad je největším souvislým hradním komplexem na světě a rozkládá se na ploše cca 70 000...

Staroměstská radnice

Byla založena jako první v Čechách r. 1338. Tvoří ji komplex několika domů, které přiléhají ke Staroměstskému náměstí. Prvním domem v tomto komplexu byl raně gotický Wolfinův dům z 13. století, kterého dominantou je mohutná hranolovitá věž, později se stala sídlem pro Staroměstský...

Staroměstské náměstí

Staroměstské náměsí se dříve nazývalo Velké a leží v centru Starého města. Jeho rozloha činí cca 9.000 m2 a vede přes něj královská cesta. Je obklopeno významnými historickými památkami, např.: Staroměstská radnice a orloj (jsou umístěny přímo na náměstí) Pomník Mistra Jana Husa (přímo na...

Židovské muzeum

Židovské muzeum, je největší institucí svého druhu v Evropě a pečuje o jednu z nejrozsáhlejších sbírek judaik na světě s téměř 40 000 předměty a 100 000 knihami z celého území Čech a Moravy. Muzeum spravuje: Maiselovu synagogu (expozice: Dějiny Židů v Čechách a na Moravě od počátku osídlení do...