Společnost Umění pro děti, o.p.s. byla založena jako nezisková organizace za účelem podpory vztahu dětí k umění. Hlavním cílem je správně podchytit vnímání dětí na začátku jejich rozvoje  a pomoci se jim vymanit ze současného trendu vnímání masové kultury. Prvním realizačním projektem Galerie umění pro děti GUD je víceúčelový multimediální prostor věnovaný dětem od cca 2 do 13 let.
Je pochopitelné, že umělecká díla jedinečné hodnoty ve veřejných galeriích chrání všude příkaz „Nedotýkejte se!“ V Galerii umění pro děti GUD je všechno naopak. Děti jsou nejen těmi nejdůležitějšími návštěvníky, ale i specifickými „partnery“ umělců a „spolutvůrci“ exponátů. Vystavená díla totiž nemají definitivní podobu. Umělci od počátku koncipují pro tuto galerii svá díla tak, aby na nich děti mohly dále aktivně pracovat, prožily si použitý materiál, zkusily si výtvarnou techniku, rozvíjely náměty svou fantazií, intenzivně zapojily všechny smysly.

Zatímco v “klasické” galerii vnímáme dílo pouze prostřednictvím zraku, tady je “to viděné” v celém procesu poznání jen “vstupní informací”. U dětí je přirozené, že nechtějí zůstat jen u vizuálního vnímání, ale touží také po hmatovém zážitku. Je prokázáno, že z toho, co člověk uskutečňuje vlastní činností, tedy i hmatem, si může zapamatovat téměř dvojnásobně více, nežli při pouhém zrakovém vjemu. Proto se děti “diváci” v galerii GUD stávají i “tvůrci”.

Cesta k pochopení a prožití uměleckého díla tedy vede děti prostřednictvím jejich vlastní výtvarné aktivity, odpovídající jejich věku, možnostem i zkušenostem.  Galerie umění pro děti GUD by se měla stát místem, kde bude mít celá rodina otevřený přístup nejen k exponátům, ale i k společné tvorbě.  Speciálně připravený program zaručí, že se rozhodně nebudou nudit.
Aktivity pro děti

• Tematické kurzy a workshopy – krátkodobé i dlouhodobé

• Kolektivní tvoření – dlouhodobé kreativní projekty pro děti

• Dopolední a odpolední hlídání dětí s uměleckými aktivitami

Aktivity pro dospělé

• Tematické workshopy a semináře pro rozvoj a motivaci

• Tvoření s dětmi např.: tvoření otců s dětmi – řemeslné a kreativní činnosti

Aktivity pro školy

• Školní program galerie GUD

•  Ukázky profesí a aktivit ateliéru GUD a přednášky pro děti (přednášky jsou především určeny pro děti, které se v budoucnosti chtějí zabývat určitým oborem a hlásí se na střední umělecké školy)

• Balíček přednášek pro školy

KONTAKTY:

GUD Galerie umění pro děti
Nám. Franze Kafky 24/3, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 732 513 559 (produkce)

www.galeriegud.cz

[gmap addr=”Nám. Franze Kafky 24/3, Praha 1″]Galerie GUD[/gmap]
error: Obsah je chráněn