Mirelina.cz – elektroinstalace silnoproud, slaboproud

Od Prahan

MIRELINA COMPANY s.r.o. – Nabídka


 • V oblasti silnoproudé elektrotechniky zajišťujeme výstavbu, údržbu a servis elektrického zařízení NN. Provádíme elektroinstalační a elektromontážní práce pro rodinné domy, byty, kanceláře, banky, průmyslové objekty, obchodní centra, zdravotnické zařízení, hotelové komplexy od návrhu odpovídajících technologií, vyhotovení projektové dokumentace až po samotnou realizaci celé elektroinstalace.Nabízíme také komplexní dodávky a montáže osvětlovacích těles od rodinných domů, kanceláří, průmyslových objektů, instalace osvětlení venkovních ploch, parkovišť, domů, památek a montáže osvětlení průmyslových hal a sportovišť.

  Veškeré montážní práce jsou vždy prováděny v souladu s platnými ČSN a EN.

  K veškerým činnostem zajišťujeme a zhotovujeme projektovou dokumentaci, a to ve všech projektových stupních. Rovněž provádíme autorský dozor a koordinaci se všemi ostatními profesemi.

  Disponujeme také potřebným vybavením a proškolenými pracovníky pro kvalitní zajištění revizí.

 • Návratnost investic do bezpečnostních, komunikačních a informačních technologií je vysoká – za předpokladu, že jde o odbornou dodávku, které předcházel fundovaný návrh technického řešení a projektová dokumentace. Vysoký standard je pro MIRELINA Company s.r.o. prioritou a zároveň výzvou, důvěra klientů těší a zavazuje. Společnost je připravena řešit i ty nejnáročnější požadavky s garancí nezbytné míry utajení a diskrétnosti v těchto oblastech:
  • POPLACHOVÝ ZABEZPEČOVACÍ A TÍSŇOVÝ SYSTEM (PZTS-EZS)
  • ELEKTRICKÁ POŽARNÍ SIGNALIZACE (EPS)
  • PRUMYSLOVÁ TELEVIZE (CCTV)
  • IDENTIFIKAČNÍ SYSTÉMY
  • KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY
  • DATOVÉ SÍTĚ

MIRELINA COMPANY s.r.o. – Kontaktní údaje


Adresa: Dopravní 500/9, 104 00 Praha 10

Tel.: +420 739 319 330

E-mail: obchod@mirelina.cz


IČO: 27599400, DIČ: CZ27599400

Společnost zapsána v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze oddíl C vložka 117981.

Bankovní spojení : CSOB a.s., CZK – 214573779/0300

www.mirelina.cz